Hipoterapia 2009


Od pewnego czasu około dziesięciu naszych mieszkańców w każdy poniedziałek uczęszcza na hipoterapie do pobliskiej stadniny EKO-FARM. Jest to niewątpliwie pewien rodzaj atrakcji połączonej z dobrą zabawą, którą nasi podopieczni skrzętnie wykorzystują. Hipoterapia wpływa korzystnie na ich kondycję psychofizyczną i przełamywanie barier emocjonalnych.