Nasze działania DRO Milanówek


Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej realizuje zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego

 Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

Zakupione w ramach PROO i zainstalowane urządzenia do kuchni w postaci zmywarki kapturowej, krajalnicy do wędlin, lady chłodniczej i stołu gastronomicznego, wykorzystywane są od grudnia 2019 r. – Dzięki, tym urządzeniom w Domu Rehabilitacyjno Opiekuńczym w Milanówku zwiększyliśmy poziom bezpieczeństwa higieny i jakości wydawanych posiłków oraz poprawiliśmy warunki pracy pracowników w kuchni.

Lada chłodnicza

Stół gastronomiczny

Zmywarka kapturowa

Krajalnica do wędlin

Zakupione w ramach PROO i zainstalowane nowe urządzenia do wyposażenia pralni w postaci profesjonalnej suszarki bębnowej i pralki, podniosły efektywność i skróciły proces prania i suszenia ubrań oraz bielizny mieszkańców, jednocześnie poprawiając warunki pracy pracowników w pralni w Domu Rehabilitacyjno Opiekuńczym w Milanówku. Suszarka bębnowa poprawiła warunki suszenia odzieży przy ograniczonej powierzchni pralni. Suszarka bębnowa Pralka Zakupiono również w ramach PROO  podnośnik do obsługi osób niepełnosprawnych typu Maxi Twin z funkcją pionizującą, co zwiększyło w Domu Rehabilitacyjno Opiekuńczym w Milanówku poziom bezpieczeństwa obsługi przemieszczania i przy kąpieli mieszkańców niepełnosprawnych fizycznie. Ponadto zakup podnośnika poprawił znacząco pracę opiekunów i fizjoterapeuty. Podnośnik Maxi Twin W ramach PROO wykonano w Domu Rehabilitacyjno Opiekuńczym w Milanówku remont trzech łazienek służących między innymi do obsługi ( kąpieli, toalety) mieszkańców. Prace polegały na skuciu dotychczasowych płytek ściennych i podłogowych oraz demontażu istniejących urządzeń (ustępów wc, umywalek, baterii)  i zabezpieczeniu ścian oraz podłoża izolacją przeciwwodną. Ułożono nowe płytki ścienne i podłogowe oraz zainstalowano nowe urządzenia wyposażenia łazienki oraz wykonano podjazd dla ramion podnośnika pod wanną, poprawiając tym samym warunki kąpieli mieszkańca. Przed remontem Podczas remontu Po remoncie – adm Po remoncie – poz. I Po remoncie – poz. III Po remoncie – oznakowanie PROO Dom Rehabilitacyjno Opiekuńczy w Milanówku informację o realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 - Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej zmieścił na swojej tablicy informacyjnej.