Zapytanie ofertowe w zakresie remontu łazienek obejmujące


Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej” 

Zapytanie ofertowe

dotyczy jednostki:

Dom Rehabilitacyjno Opiekuńczy KSNAW ul. Piasta 5  05-822 Milanówek,

tel: 22 724 98 52

termin składania ofert: 14 listopada 2019

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

  1. Deotymy 41  01-441 Warszawa

lub drogą elektroniczną:

e-mail: milanowek@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Waldemar Leśniak tel: 22 724 98 52

termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu 3 łazienek.

Opis wykonywanych robót:

Skucie i ułożenie nowej glazury na ścianach : 105 m2

* Skucie i ułożenie nowej terakoty na podłogach: 35 m2

* Demontaż i montaż istniejących wanien : 3 szt

* Demontaż i montaż istniejących umywalek : 3 szt

* Demontaż i montaż istniejących baterii : 6 kpl

* Demontaż i montaż WC :  3 szt.

* Demontaż i montaż istniejących uchwytów dla niepełnosprawnych : 4 szt

* Demontaż i montaż istniejących grzejników ze ściany : szt. 2

* Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianie : 105 m2

* Wykonanie izolacji przeciwwodnej na podłodze : 35 m2

* Montaż nowych zaworów odcinających przy grzejnikach: 4 szt.

 

okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

80 pkt.- cena

15 pkt.- termin wykonania maksymalnie 21 dni

5 pkt.-  gwarancja na wykonane roboty minimum 12 miesiecy

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania)

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,