Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu – podnośnik typu maxi twin.


Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu - podnośnik typu maxi twin .

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”

 

Zapytanie ofertowe dotyczy jednostki:

Dom Rehabilitacyjno Opiekuńczy KSNAW , 05-822 Milanówek, ul. Piasta 5

tel: 22 724 98 52

termin składania ofert: 12 listopada 2019 do godz. 14,00

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa

lub drogą elektroniczną:

e-mail: milanowek@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Waldemar Leśniak tel: 22 724 98 52

opis przedmiotu zamówienia:

Zasilanie podnośnika akumulatorowe

Długie ramię nośne w kształcie łuku z ramą pozwalającą obracać pacjenta o 360°.

Udźwig 175 - 182 kg.

Regulacja góra/dół - sterowane pilotem, rozstaw nóżek - sterowany pilotem, regulacja ramy z nosidłem, umożliwiająca zmianę pozycji pacjenta (pionizacja) - sterowana pilotem.

Dwa akumulatory i ładowarka w zestawie.

termin realizacji zamówienia: 21 dni

okres gwarancji: minimum 1 rok

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

Cena: 60 pkt.

Parametry techniczne sprzętu: 40 pkt. (30 pkt. rama nosidła sterowana pilotem + 10 pkt. rozstaw nóżek sterowany pilotem)

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania)

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,